Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  BÚN THỊT NƯỚNG A TÀI hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. A TÀI rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Chúng tôi đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý Khách Hàng những trải nghiệm thú vị khi mua sắm tại trang web chúng tôi.

   

  1.Chính sách bảo mật thông tin

  1.1. Quy định cụ thể

  a. Về việc thu thập thông tin

  • Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Bún Thịt Nướng A Tài, Quý Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác.

  • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Bún Thịt Nướng A Tài không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

  • Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

  • Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

  b. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

  • Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Bún Thịt Nướng A Tài đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của chúng tôi

  • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được đối tác cổng thanh toán của Bún Thịt Nướng A Tài bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website của chúng tôi.

  c. Về việc sử dụng thông tin khách hàng

  Bún Thịt Nướng A Tài có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Bún Thịt Nướng A Tài

  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Bún Thịt Nướng A Tài

  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Bún Thịt Nướng A Tài

  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

  d. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

  • Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Chúng Tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

  • Ngoài các trường hợp nêu trên, Bún Thịt Nướng A Tài sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

  Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Bún Thịt Nướng A Tài

  0
  Zalo
  Hotline
  Thêm vào giỏ hàng thành công.. xem